• Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
1 2 3 4 5 6

Overblijf

Natuurlijk is het op onze school mogelijk om over te blijven. U kunt hiervoor een strippenkaart aanschaffen.

De kosten hiervan zijn:

- individuele overblijfbeurt      € 2,50

- 10-rittenkaart                       € 20,-

- 20-rittenkaart                       € 35,-

- jaarkaart groep 1t/m4          € 180,-

- jaarkaart groep 5t/m8          € 240,-

De kosten van een jaarkaart kunnen alleen  via de bank voldaan worden.

 

Iban NL24 Rabo 0324 5954 76

t.n.v. Waterwolf te Vijfhuizen o.v.v. overblijf+ schooljaar+naam kind + soort kaart

De overblijf wordt georganiseerd door ouders en leerkrachten. Enkele leerkrachten houden ook extra toezicht tijdens het eten in de klassen en het buitenspelen.
Namens de ouders is mevr. Belinda Rill de coordinator van de overblijf. Zij onderhoudt het contact met de directie over overblijfzaken. Om de overblijf voor iedereen prettig te laten verlopen hebben wij met elkaar regels gemaakt.
Deze regels kunt u hieronder lezen.
 

Overblijf

De overblijf is de verantwoordelijkheid van de school en wordt georganiseerd door ouders. De ouders ontvangen hiervoor een vergoeding. Ingeroosterde overblijfouders zijn zelf verantwoordelijk voor vervanging. Ook moeten zij er voor zorg dragen dat de overdracht op de afgesproken tijd plaatsvindt.  Van ouders wordt verwacht dat ze op een vriendelijke, doch duidelijke manier werken met de kinderen van de Waterwolf.Ze kennen de regels die in de school gehanteerd worden. Leerkrachten hebben per toerbeurt toezicht tijdens de vrije speelmomenten nadat de kinderen gegeten hebben. Tijdens de gehele overblijf zijn zij aanspreekbaar. Bij calamiteiten zullen zij actief handelen.

Op de Waterwolf wordt gebruikgemaakt van een lijst met gedragsregels. Deze zit in het handboek Waterwolf.

Kinderen worden door de groepsleerkrachten overgedragen aan de overblijfouder. Wanneer deze overdracht niet plaatsvindt, blijft de verantwoordelijkheid over de kinderen bij de groepsleerkracht liggen.