Obs De Waterwolf

  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
1 2 3 4 5 6

Gezonde school

Gezonde school

Een gezond voornemen. 

Naar aanleiding van het fruitproject van vorig jaar heeft de MR en het team besloten om ons als Waterwolf sterk te maken voor een gezonde leefstijl. Wij zetten daarom in op beweging, voeding en bewustwording.

Beweging en bewustwording komen aan bod in de lessen en tijdens de gym, maar wij willen ook graag het eten van groente en fruit blijvend onder de aandacht houden. Dit willen we bereiken door elke schooldag in de kleine pauze een stukje groente of fruit te eten. 

Wat houdt gruiten (groente en fruit) in? Het is de bedoeling om alle kinderen in de groep iets gezonds mee te geven. Dus tijdens de kleine pauze: geen reepjes, koekjes of anderszins.

Vanaf 2 november 2015 doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groente en fruit. Door het EU-Schoolfruit leren de kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond maar ook gezellig! De kinderen krijgen drie dagen in de week een stukje fruit of groente op school gedurende 21 weken.

Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat ook vindt.