Obs De Waterwolf

  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de MR

Clemy Bosselaar

Mijn naam is Clemy Bosselaar-Engeringh en sinds 19 oktober jl. heb ik er een leuke rol bij, te weten medezeggenschapsraadslid van de Waterwolf. Ik viel met mijn neus in de boter door dezelfde avond deel te kunnen nemen aan het Word café georganiseerd door de voormalige MR. In groepjes gingen wij uit elkaar en mochten met een geheel vrije geest debatteren over 3 vragen: hoe bouwen wij de ideale school, hoe kunnen wij de ouderbetrokkenheid verhogen en wat is nodig om ieder kind te laten stralen. Ik denk dat er zo 30 ouders waren die met hele leuke, innovatieve ideeën kwamen, maar ook tips en suggesties om een ogenschijnlijk ingewikkelde uitdaging heel pragmatisch aan te vliegen die daarmee vrij eenvoudig oplosbaar lijkt. Ik kwam er oprecht enthousiast uit en zag voor een deel al invulling aan mijn persoonlijke verlanglijstje (leuk, het is bijna december): laten wij het samen doen(!). Met elkaar juffen, meesters en ouders hebben wij een dijk aan kennis en ervaring. Heel mooi mee genomen: en een gezamenlijk belang. Want is het niet zo dat wij allemaal al onze kinderen willen laten stralen en een stevig fundament willen geven zodat zij later de gewenste toekomst hebben en zijn?(!). Over mijzelf: Ik ben moeder van de zesjarige Jip (groep 3), getrouwd met de papa van Jip en hebben een hond Riffer. Ik werk bij het Openbaar Ministerie waar ik integraal (dus samen) werk aan het terugdringen (ideaalbeeld: wegnemen) van (ondermijnende) criminaliteit . Daarvoor heb ik tien jaar bij de Raad voor de Kinderbescherming gewerkt, waarbij ook twee jaar vooral leerplichtzaken heb onderzocht. Hier heb ik veel met basisscholen samengewerkt om de directe leefomgeving van een kind veilig te stellen. Toen ook heb ik ervaren dat een school veel meer is dan alleen een leersysteem. Voor jonge kinderen, volop in ontwikkeling is school een omgeving waar zij zich veilig kunnen voelen, waar zij kunnen praten over ook moeilijke onderwerpen, waar zij uitgedaagd worden, waar structuur is en waar ruimte is voor persoonlijke talenten. En ja, dit is natuurlijk ook weer een ideaaltypische beschrijving van een school. Maar dit is nu precies waar ik mijn best voor wil gaan doen. Ik moest denken aan Loesje : Waarom moeilijk doen als het samen kan”? En zo is het, zullen wij?