Obs De Waterwolf

  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de MR

Paul Witteman

Mijn naam is Paul Witteman en ik ben de vader van Alexander (groep 6) en Sebastiaan (groep 4). Mijn vrouw is Ilse, klassenmoeder van groep 6/7 en wij wonen aan de Waterlinie 65 te Vijfhuizen. Hier zijn wij in 2010 komen wonen en sindsdien zij wij als gezin redelijk ingeburgerd in het dorp. Ik besteed veel tijd aan vrijwilligerswerk bij DSOV (technische commissie, leeftijdscoördinator, trainer en coach) en daarnaast tennis ik graag bij TVV. Mijn werkende leven speelt zich af in Alkmaar en omgeving. Ik ben algemeen directeur/bestuurder van een organisatie die alle zorg die huisartsen in gezamenlijkheid leveren organiseert. Het meest makkelijke voorbeeld is de huisartsenpost. Wij hebben ongeveer 200 medewerkers in dienst en werken met ongeveer 1000 zorgverleners samen. Het doel is het verbeteren van de zorg van en rondom de huisarts. In mijn functie heb ik veel te maken met medezeggenschapsraden (MR) alleen zit ik dan aan de andere kant van de tafel. Toen een plek in de MR van de Waterwolf vrij kwam had deze rol daarom direct mijn interesse. Ik vind het namelijk zeer belangrijk dat er goed met de directie en het bestuur meegedacht wordt. Nu de kwaliteit van de Waterwolf goede verbetering laat zien vind ik het van belang om over de volgende fase na te denken. Ik ben van plan om daarvoor de input van de zeer geslaagde World café sessie te gebruiken. Heel veel ouders hebben goed meegedacht en er zijn zowel onderwerpen aangedragen waarmee op korte termijn verbeteringen kunnen worden bereikt, als thema’s waar meer tijd voor genomen moet worden om te bekijken hoe deze eventueel op school geïmplementeerd kunnen worden. Zeker deze thema’s ben ik van plan om met vele andere ouders uit te werken. De koers van de school moet namelijk van alle ouders zijn en niet alleen van de MR. Een belangrijke taak van de MR is wat mij betreft ook om de balans te bewaken tussen de al zeer volle agenda van de school en leerkrachten enerzijds en de wensen van ouders aan de andere kant. Dit zal betekenen dat wij ook echt de ouders nodig hebben om eventuele nieuwe dingen mogelijk te maken. Gezien het enthousiasme bij het World café maak ik me over de bereidheid van de ouders echter niet zo’n zorgen. Ik heb er zin in en als er ideeën, opmerkingen, aanmerkingen of vragen zijn dan hoor ik die graag!