Obs De Waterwolf

  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
1 2 3 4 5 6
Welkom in groep 7-8

Feestje vieren

Groep 8 heeft de IEP Eindtoets gemaakt. De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. 

Om te vieren dat deze mijlpaal nu achter de rug is hebben we een klein feestje gevierd! Groep 7 mocht natuulijk gezellig het feestje met ons mee vieren!