Obs De Waterwolf

  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
1 2 3 4 5 6

Directie aan het woord

Website en Ouderapp

Welkom op onze website.

Op de Waterwolf vinden wij communicatie met ouders/verzorgers van groot belang!

Wij hebben daarvoor 3 kanalen.

1) Deze website voor algemene informatie. Wilt u fotoboeken uit de groepen zien? Klik dan op nieuws uit de groepen en daar kunt u zich registreren. Vanwege de nieuwe privacywet zetten wij geen kinderfoto's meer op de homepage van deze website en ook geen fotoboeken meer. Hiervoor zal u zich moeten registreren.

2) Via ons besloten facebookpagina kunt u ook foto's en activiteiten vanuit de klassen bekijken.

3) Erg trots zijn wij op onze Parro App. Als ouder/verzorger van onze school krijgt u hier toegang toe. Wij gebruiken deze app voor het doorgeven van mededelingen, voor het regelen van allerlei leuke activiteiten, voor onze communicatie met de klassenouders, maar ook voor het intekenen op de rapportgesprekken. 

Wij wensen u veel plezier en gemak met onze communicatiekanalen!


Home